?

Log in

No account? Create an account
Previous Entry Share Next Entry
Две яхты, вертолёт импортный...Всё, что нажито непосильным трудом
Друзь
mazday909
http://www.mk.ru/incident/2017/09/13/korshunova-zaderzhali-na-yakhte-nashli-pachki-banknot-v-raznoy-valyute.html
Tags: